Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Info

Jeden na dwudziestu seniorów ma problem z nieterminowymi płatnościami Prawie 5,7 mld zł wynoszą niespłacone w terminie raty kredytów i bieżące rachunki osób po 64 roku życia – wynika z danych BIK i BIG InfoMonitor. Zaległości ma prawie 290 tys. seniorów, czyli jedynie co dwudziesty. Przeciętna zaległość wynosi 19 599 zł, choć rekordzista z...
Narodowy Bank Polski opublikował: Podaż pieniądza w sierpniu 2017 r. W sierpniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 5,6 mld zł. Do zwiększenia pieniądza M3 przyczynił się głównie wzrost zobowiązań wobec gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków – VIII '17 Zestawienie to...
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł
Tygodniowy komentarz walutowo-makroekonomiczny Malwiny Krakus, analityczki AKCENTY,
W oczekiwaniu na ważne dane dla walut G10
Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 6 września 2017 r. NBP opublikował przebieg dyskusji na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 06 września 2017 r - jest on dostępny pod adresem: http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/minutes/mi_ix2017.pdf
W tym roku 30 882, a przyszłym 43 120 osób czeka duży wzrost raty kredytu hipotecznego.
Z danych GUS za pierwsze półrocze 2017 roku wynika, że 31% wypadków przy pracy miało miejsce w sektorze przemysłowym. W ciągu sześciu miesięcy zgłoszono 12135 zdarzeń, z czego 118 miało charakter ciężki, a 16 zakończyło się śmiercią pracowników.
FED zaskoczył pozytywnie

Strony