Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Głos Izb Gospodarczych

Relacja z drugiego dnia obrad FLBS poświęconego dystrybucji środków unijnych oraz wspólpracy banków z sektorem publicznym.
Rewolucja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, wyzwania regulacyjne oraz kadrowe to problemy o których dyskutowano późnym popołudniem podczas Forum Lidrów Banków Spółdzielczych.
Strategia i efektywność banków spółdzielczych to główne punkty paneli dyskusyjnych podczas FLBS.
W dniu 19 września br. odbyło się wspólne posiedzenie Rady oraz Zarządu KZBS, z udziałem gościa honorowego Hervé Guidera - Dyrektora Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB)
Moje stanowisko jest takie, że zatrzymać odpływ udziałowców może jedynie odpowiedzialna i rozważna polityka dywidendowa – stwierdził przewodniczący KNF.
Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym.
Rada podjęła uchwałę w sprawie przygotowania wystąpienia do właściwego ministra o włączenie SRKB do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Do tej pory ze środków zgromadzonych w BFG sektor bankowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mld złotych.
Zmiany w systemie poręczeniowo-gwarancyjnym, reforma systemu podatkowego dla biznesu, nowe unijne instrumenty finansowe dla klientów banków, wsparcie dla firm rodzinnych oraz najnowsze raporty o stanie rynku były przedmiotem obrad Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw.
Banki komercyjne łączą siły z BGK i KUKE, aby wspólnie wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm Po sprawnym uruchomieniu wypłat z tytułu „Programu 500+” dla polskich rodzin, banki łączą siły, aby wspierać kolejną ważną inicjatywę z perspetywy odpowiedzialnego rozwoju: ekspansję zagraniczną rodzimych firm. Z inicjatywy Związku Banków Polskich...

Strony