Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat z 368. posiedzenia KNF w dniu 13 września 2017 r.

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
  • Macieja Korzeniowskiego na stanowisko członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A., odpowiedzialnego za zarządzenie ryzykiem,
  • Nadziei Markiewicz na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Hajnówce,
  • Krzysztofa Łukaszuka na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim.
 
2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Banku Spółdzielczego w Raciążu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie (bank przejmowany).
 
treść całego komunikatu w załączniku.